תַפרִיט

How to raise a support request?

  1. Login to http://www.qualispace.com/shop enter username and password.
  2. Click on “Open Ticket” Tab
  3. Select appropreiate department.
  4. Enter 'Subject'
  5. Select 'Product Service'
  6. Type the Message
  7. Click on 'Submit' button

  • 2 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה
מאמרים קשורים
Copyright © 2019 QualiSpace - Cloud & Domains. All Rights Reserved.