мени

How to raise a support request?

  1. Login to http://www.qualispace.com/shop enter username and password.
  2. Click on “Open Ticket” Tab
  3. Select appropreiate department.
  4. Enter 'Subject'
  5. Select 'Product Service'
  6. Type the Message
  7. Click on 'Submit' button

  • 2 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?
Поврзани написи
Авторско право и копија;2019 QualiSpace - Cloud & Domains. Сите права се задржани.